Gwarantujemy fachową obsługę w wykonaniu instalacji zbiornikowej na gaz płynny, przygotowując wszelką dokumentację budowlaną oraz projekty na różne instalacje zbiornikowe za Przedsiębiorcę, sami dostarczamy zbiornik i go montujemy oraz dostarczamy gaz szybko i na czas. Magazynowanie gazu odbywa się w zbiorniku naziemnym lub podziemnym o kubaturze 2700l, 4850l, 6400l, 9200l. Zaopatrujemy również w zbiorniki o niestandardowej pojemności, w zależności od zapotrzebowania mocy.

Gaz biznes

Wygodną opcją w powyższych rozwiązaniach jest Telemetria – to system wysyłający rzeczywiste dane zużytego gazu do centrali, która na tej podstawie wystawia cyklicznie rachunek. Jest to praktyczny sposób na ograniczenie kosztów eksploatacji zapewniając przy tym wygodę dla Przedsiębiorcy.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami po więcej informacji!

ZAMÓWIENIE DLA

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon:

Adres e-mail:


Zamawiany produkt

Olej napędowy ON litrów
LPG litrów

Data dostawy:
Preferowana forma płatności:

Upoważniam Axan Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT za zamówiony towar bez podpisu nabywcy.


Pobierz formularz zamówienia w formacie PDF

Dostawy gazu propan do instalacji przydomowych

Monika Skibińska
(25) 781 90 25
+48 533 388 515